Regulamin i Warunki Użytkowania

Dziękujemy za odwiedzenie Why-Ryzen.ru. IP MIRNYI ANDREI VIKTOROVICH jest właścicielem i zarządcą why-ryzen.com. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do serwisu internetowego Why-Ryzen.ru, rozmieszczonego w sieci Internet pod adresem www.why-ryzen.com.

1. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się z warunkami, opisanymi w niniejszym dokumencie. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny i korzystać z jakichkolwiek usług.
2. Regulamin ten może ulegać zmianom. Dalsze korzystanie z naszych usług oznacza akceptację takich zmian. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją regulaminu w dowolnym czasie na tej stronie.
3.Dołożymy wszelkich starań, aby twoje doświadczenia, związane z korzystaniem z Why-Ryzen.ru były jak najbardziej pozytywne. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć lub zapobiec problemom technicznym lub innym. Z tego powodu, zgadzam się na to, że serwery są udostępniane na zasadzie "JAK MOŻLIWE". www.why-ryzen.com nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za wszelkie problemy i przestoje, które mogą wystąpić.
4. www.why-ryzen.com zastrzega sobie prawo do zmian w serwisie lub zaprzestania jego działania, czasowo lub na stałe, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zgadzasz się, że Why-Ryzen.ru nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany lub zaprzestanie świadczenia usług.
5. Żadne elektroniczne materiały nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, pobierane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, a także wykorzystywane w inny sposób w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli. Nie możesz dodawać, usuwać, modyfikować lub w inny sposób edytować zawartości tej strony bez zgody. Wszelkie nieautoryzowane próby zmiany dowolnego Materiału Online, neutralizowanie funkcji bezpieczeństwa, lub używanie tego serwisu do innych celów, niż zgodne z jego przeznaczeniem, są zabronione.
6. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się z tym, że:

A. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko. Usługa świadczona jest na zasadach "jak możliwe" i "jak dostępne".www.why-ryzen.com wyraźnie informuje o braku wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub założonych, w tym, ale nie ograniczając się do: ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.
B. www.why-ryzen.com nie daje żadnych gwarancji, że (1) serwis będzie odpowiadać twoim wymaganiom, (2) serwis będzie działać bez przerw, zgodnie z harmonogramem, bezpiecznie lub bez błędów, (3) wyniki, uzyskane dzięki korzystaniu z usług będą dokładne lub wiarygodne, (4) jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów, zakupionych lub otrzymanych przez serwis spełni twoje oczekiwania, (5) wszelkie błędy w oprogramowaniu zostaną poprawione, (6) lub że ta strona internetowa, jej treść, a także serwery, na którym znajduje się strona internetowa i treści na niej umieszczone, nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych komponentów.
C. Wszelkie materiały są pobierane, lub w inny sposób uzyskane za pomocą usługi na własną odpowiedzialność i ryzyko, a użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które są wynikiem pobierania takiego materiału.
D. Żadne porady lub informacje ustne lub pisemne nie będą przekazywane użytkownikowi przez www.why-ryzen.com
E. Ta strona internetowa może zawierać różne kombinacje tekstu, obrazów, utworów audiowizualnych, opinii, wypowiedzi, stwierdzeń, artykułów lub innych informacji, stworzonych przez why-ryzen.com.

7. Ograniczenie odpowiedzialności.

A. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że www.why-ryzen.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, pośrednie lub przypadkowe straty, w tym, lecz nie wyłącznie, straty z tytułu utraty zysków, reputacji, użytkowania, danych lub innych niematerialnych strat, w wyniku: (1) korzystania lub niemożności korzystania z usługi; (2) konieczności nabycia zastępczych towarów i usług w wyniku jakichkolwiek towarów, danych, informacji lub usług, nabytych lub otrzymanych, lub wiadomości, otrzymanych lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub z serwisu; (3) nieuprawnionego dostępu lub modyfikacji transferu lub danych; (4) oświadczenia lub działania osób trzecich w ramach serwisu; lub (5) jakiekolwiek innych kwestii, związanych z usługą.

8. Wyłączenia i ograniczenia.

A. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji i ograniczeń lub wyłączenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne.
B. Użytkownik zgadza się chronić i w pełni zrekompensować why-ryzen.com i innym dostawcom usług od wszelkich roszczeń osób trzecich, odpowiedzialności, strat, kosztów i wydatków (w tym, ale nie ograniczając się do, rozsądnych kosztów prawnych), wynikających z korzystania z usług, naruszenia przez użytkownika regulaminu lub naruszenia, spowodowanego przez innych użytkowników konta, jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby.

9. Znaki towarowe i prawa własności intelektualnej.
AMD, Advanced Micro Devices, AMD Ryzen, logo, zawierające tekst “AMD”, obraz strzałki, wykorzystywany wspólnie z tekstem “AMD” lub osobno, Threadripper, Radeon, Vega, FreeSync są zarejestrowanymi znakami handlowymi, zależącymi do Advanced Micro Devices Inc. Inne znaki towarowe prezentowane na stronie internetowej w postaci tekstu lub obrazu tekstu, należą do osób trzecich. Wszystkie znaki towarowe są używane na naszej stronie internetowej legalnie, zgodnie z uprawnieniami nadanymi nam przez odpowiednich właścicieli.